§ 1. WSTĘP

W celu ochrony Twojej prywatności i przekazania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności. Dostosowaliśmy ją do standardów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

1. Korzystając ze strony internetowej https:/www.jobadmin.pl administratorem Twoich danych osobowych będą:

JobAdmin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kopernika 5A/49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000918799, NIP 5423438806, REGON: 38792778

2. Administrator danych osobowych wyznacza cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. JobAdmin Sp. z o.o. wypełnia wobec Ciebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa, o których poniżej, zalecamy abyś zwrócił się właśnie do JobAdmin Sp. z o.o.

4. Punktem kontaktowym administratora jest JobAdmin Sp. z o.o., z którym kontakt możesz nawiązać na kilka sposobów:
o wysyłając wiadomość e- mail na adres: biuro@jobadmin.pl

5. wysyłając list na adres: JobAdmin sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-377) przy ul. Kopernika 5A/49,

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

DANE OSOBOWE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA

FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie internetowej. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, telefon. W treści zapytania można zawrzeć również inne dane osobowe.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest obsługa Pani/Pana zapytania, archiwizacja Pani/Pana zapytań oraz analiza i statystka dotycząca zapytań. Ewentualnie, w zależności od treści Pani/Pana zapytania lub maila – celem administratora może być również odpowiedź na Pani/Pana roszczenia lub zarzuty albo podnoszenie takich roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT administratorów, a w zależności od treści zapytania/maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub mail.

KORESPONDENCJA MAILOWA

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłając maila do administratora w sposób automatyczny przekazuje mu Pani/Pan swój adres e-mail, gdyż jest Pani/ Pan nadawcą wiadomości. W treści maila może Pani/Pan przekazać też inne dane osobowe.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą e-maila jest prowadzenie z Panią/Panem korespondencji mailowej, archiwizacja Pani/Pana korespondencji oraz dotycząca jej analiza i statystka.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana maila, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń (w zależności od treści maila). Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT administratorów, a w zależności od treści maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę księgową, prawną lub ubezpieczeniową.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana maila.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (Facebook, LinkedIn, Instagram…)

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile administratorów prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administra w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – promowanie własnej marki.

§ 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne, okresy przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych osobowych – odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administra to:

1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – co do zasady konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania),
6. prawo do przenoszenia danych – jeżeli administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy,
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, w tym nie jest wobec Pani/ Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywoływałaby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.

§ 4. PLIKI COOKIES, LOGI SERWERA

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania Strony internetowej do Pani/Pana potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora. Pliki cookies samodzielnie nie zawierają danych osobowych, które mogłyby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować.

Podczas Pani/Pana pierwszej wizyty na stronie internetowej, na dole Strony zostanie Pani/Panu wyświetlona informacja o korzystaniu przez administratora z plików cookies. W każdej chwili może Pani/Pan zmodyfikować ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

Strona wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje także cookies podmiotów trzecich (tj. pliki cookies Google).

Wśród plików cookies własnych i zewnętrznych, wyróżnić trzeba pliki cookies wymagane, czyli takie które są niezbędne, aby mogła Pani/Pan poruszać się na stronie internetowej oraz funkcjonalne, czyli takie, które pozwalają lepiej dopasować stronę do Pani/Pana zachowań. Wyłączenie stosowania tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Odwiedzając stronę internetową, Pani/Pana urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Pani/Pana danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc administratorowi w ulepszaniu strony internetowej.