Klient indywidualny

Sprawdź, jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie!
Oferta

Klient indywidualny

Sprawdź, jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie!
Oferta

Karta

czasowego pobytu

Karta

stałego pobytu

Karta

Polaka

Obywatelstwo

polskie

Karta

rezydenta

Łączenie

rodzin cudzoziemca

Numer

PESEL

Wymiana

prawa jazdy

Zakładanie

firm

Doradztwo

prawne i podatkowe

Karta czasowego pobytu

Pakiet "Potrafisz sam"

– 2 konsultacje
– check list z dokumentami, jakie musisz zebrać
– sprawdzenie wszystkich dokumentów przed złożeniem do urzędu

Pakiet "Zrobimy wszystko za Ciebie"

– konsultacja
– przygotowanie wszystkich zebranych dokumentów oraz ich wypełnienie
– opracowanie korespondencji i kontakt z urzędem
– uzupełnienie braków formalnych
– kontrola statusu sprawy

Karta stałego pobytu

Pakiet "Potrafisz sam"

– 2 konsultacje
– check list z dokumentami, jakie musisz zebrać
– sprawdzenie wszystkich dokumentów przed złożeniem do urzędu

Pakiet "Zrobimy wszystko za Ciebie"

– konsultacja
– przygotowanie wszystkich zebranych dokumentów oraz ich wypełnienie
– opracowanie korespondencji i kontakt z urzędem
– uzupełnienie braków formalnych
– kontrola statusu sprawy

Karta Polaka

Pakiet "Potrafisz sam"

– 2 konsultacje
– check list z dokumentami, jakie musisz zebrać
– sprawdzenie wszystkich dokumentów przed złożeniem do urzędu

Pakiet "Zrobimy wszystko za Ciebie"

– konsultacja
– przygotowanie wszystkich zebranych dokumentów oraz ich wypełnienie
– opracowanie korespondencji i kontakt z urzędem
– uzupełnienie braków formalnych

Obywatelstwo polskie

Pakiet "Potrafisz sam"

– 2 konsultacje
– check list z dokumentami, jakie musisz zebrać
– sprawdzenie wszystkich dokumentów przed złożeniem do urzędu

Pakiet "Zrobimy wszystko za Ciebie"

– konsultacja
– przygotowanie wszystkich zebranych dokumentów oraz ich wypełnienie
– opracowanie korespondencji i kontakt z urzędem
– uzupełnienie braków formalnych
– kontrola statusu sprawy

Karta rezydenta

Pakiet "Potrafisz sam"

– 2 konsultacje
– check list z dokumentami, jakie musisz zebrać
– sprawdzenie wszystkich dokumentów przed złożeniem do urzędu

Pakiet "Zrobimy wszystko za Ciebie"

– konsultacja
– przygotowanie wszystkich zebranych dokumentów oraz ich wypełnienie
– opracowanie korespondencji i kontakt z urzędem
– uzupełnienie braków formalnych

Łączenie rodzin  cudzoziemca

Pakiet "Potrafisz sam"

– 2 konsultacje
– check list z dokumentami, jakie musisz zebrać
– sprawdzenie wszystkich dokumentów przed złożeniem do urzędu

Pakiet "Zrobimy wszystko za Ciebie"

– konsultacja
– przygotowanie wszystkich zebranych dokumentów oraz ich wypełnienie
– opracowanie korespondencji i kontakt z urzędem
– uzupełnienie braków formalnych
– kontrola statusu sprawy

Numer PESEL

Oferta

– Pomoc w uzyskaniu numeru PESEL

Wymiana prawa jazdy

Oferta

– konsultacja
– wypełnienie wniosków oraz pomoc w przygotowaniu pakietu dokumentów

Zakładanie firm

Oferta

– konsultacja
– zakładanie spółek kapitałowych i osobowych
– zakładanie spółek cywilnych
– wypełnianie formularzy rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego
– wypełnianie formularzy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
– zgłaszanie zmiany danych spółek i działalności gospodarczych do KRS i CEIDG
– obsługa księgowa i kadrowa firmy

Doradztwo prawne i podatkowe

Oferta

– pomoc przy uzyskaniu świadczeń (np. 500+, 300+, ulgi prorodzinne)
– pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych
– doradztwo i opiniowanie w zakresie prowadzenia rozliczeń innych niż podatki, (np. składki ZUS)
– doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)

Co gwarantujemy
dla Klientów indywidualnych?

l

Pomoc w kwestii legalizacji w Polsce

Fachową opiekę w trakcie postępowania

Poszukiwanie najlepszego rozwiązania w każdej sytuacji

Siedziba firmy: JobAdmin

ul. Mikołaja Kopernika 5A/49
15-377 Białystok

NIP PL: 5423438806

Oddział Warszawa

ul. Szeligowska 75a
01-320 Warszawa

REGON PL: 38792778

Kontakt

tel. +48 661 472 604
e-mail: biuro@jobadmin.pl

Pn-pt: 8:00 – 16:00