Klient biznesowy

Najczęstsze problemy, z którymi spotykają się pracodawcy w procesie zatrudnienia obcokrajowców
RyczałtPakiety

Klient biznesowy

Najczęstsze problemy z którymi spotykają się pracodawcy w procesie zatrudnienia obcokrajowców
Oferta

Rekrutacja

pracowników

Legalizacja

zatrudnienia

Legalizacja

pobytu

Analiza

zatrudnienia

Elastyczne pakiety dla biznesu – dostosuj je do swoich potrzeb!

OPTYMALNY

Jeśli chcesz usprawnić swoją działalność, pakiet Optymalny jest idealnym wyborem.

od 79 zł/os

✓ Audyt zatrudnionych pracowników na dzień podpisania umowy

✓ Pilnowanie terminów dokumentów (praca + pobyt)

✓ Powiadomienie o rozpoczęciu / zakończeniu pracy (PUP)

✓ Zezwolenia typu A

✓ Powiadomienie o zakończeniu / wstrzymanie pracy (UP)

KOMFORT

Pakiet Komfort zawiera zazwyczaj wszystkie niezbędne usługi dla funkcjonowania firmy.

od 99 zł/os

✓ Audyt zatrudnionych pracowników na dzień podpisania umowy

✓ Pilnowanie terminów dokumentów (praca + pobyt)

✓ Powiadomienie o rozpoczęciu / zakończeniu pracy (PUP)

✓ Zezwolenia typu A

✓ Powiadomienie o zakończeniu / wstrzymanie pracy (UP)

✓ Tłumaczenie J. Ros, Ukr, By, Ang / dokumentacja scisle związania z procedurą zatrudnienia cudzoziemców

✓ Test rynku pracy / opinia starosty*4

TOTAL

Jeśli chcesz usprawnić swoją działalność, pakiet Optymalny jest idealnym wyborem.

od 149 zł/os

✓ Audyt zatrudnionych pracowników na dzień podpisania umowy

✓ Pilnowanie terminów dokumentów (praca + pobyt)

✓ Powiadomienie o rozpoczęciu / zakończeniu pracy (PUP)

✓ Zezwolenia typu A

✓ Powiadomienie o zakończeniu / wstrzymanie pracy (UP)

✓ Tłumaczenie J. Ros, Ukr, By, Ang / dokumentacja scisle związania z procedurą zatrudnienia cudzoziemców

✓ Test rynku pracy / opinia starosty*4

✓ Zmiana stanowiska (legalizacja zatrudnienia i pobytu)

✓ Pesel

Rekrutacja pracowników

Specjalizujemy się w zatrudnianiu obcokrajowców z branż: produkcyjnych, budowlanych, pracowników wykwalifikowanych oraz tych, szukających dopiero swojej ścieżki rozwoju.
W ramach usługi przeprowadzimy kampanię marketingową na portalach ogłoszeniowych oraz skontaktujemy się z kandydatami z naszej bazy.
Przygotujemy listę Kandydatów wraz z opisem, którzy są zainteresowani podjęciem pracy u Państwa.
Umówimy na spotkania u Państwa w firmie wybranych Kandydatów.
Nasz zespół kompleksowo obsługuje cały proces związany z poszukiwaniem pracownika, poprzez rekrutację, a także dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika.

Legalizacja zatrudnienia

Zatrudnienie cudzoziemców posiada wiele zalet, niestety przyjęcie do pracy obcokrajowca wiąże się z dopełnieniem przez pracodawców szeregu formalności, przejściem przez zawiłości procedur oraz spędzeniem wielu cennych godzin w różnych urzędach. Dla wielu pracodawców stanowi to barierę nie do pokonania, co powoduje rezygnację z obawy przed konsekwencjami prawnymi oraz wysokimi karami nakładanymi za nieprawidłowe zatrudnienie cudzoziemca.

Z nami bez problemu uzyskasz:

Zezwolenie na pracę w Polsce (typ. A, B, C, D, E) – A 500 + opłaty administracyjne.
Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi –
Zezwolenie na pobyt Cudzoziemca (Karta Pobytu)

Legalizacja
pobytu

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracownika jest bardzo korzystna, ponieważ wszystkie formalności legalizujące pobyt i zatrudnienie odbywają się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Zezwolenie jednolite, wydane w formie jednego dokumentu, uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (np. wizę), a pracodawca – o zezwolenie na pracę.

Analiza prawidłowości

Analiza prawidłowości zatrudnienia pracowników

Proponujemy przeprowadzenie audytu, który będzie polegał na weryfikacji uzyskanych przez Państwa dokumentów pobytowych, dokumentów dotyczących zatrudnienia oraz dokumentów, które stwierdzają cel i warunki pobytu w Polsce (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów).

Co gwarantujemy
dla Klientów biznesowych?

l

Pomoc w kwestii legalizacji zatrudnienia i pobytu w Polsce

Fachową opiekę w trakcie postępowania

Poszukiwanie najlepszego rozwiązania w każdej sytuacji

Siedziba firmy: JobAdmin

ul. Mikołaja Kopernika 5A/49
15-377 Białystok

NIP PL: 5423438806

Oddział Warszawa

ul. Szeligowska 75a
01-320 Warszawa

REGON PL: 38792778

Kontakt

tel. +48 661 472 604
e-mail: biuro@jobadmin.pl

Pn-pt: 8:00 – 16:00